W dniu 31 października 2018 r. zakończono prace nad rozbudową sieci ciepłowniczej z przyłączeniami do budynków przy ul Elbląskiej w Braniewie. Możliwość przyłączenia do sieci miejskiej otrzymali mieszkańcy budynków 13, 15, 19 i 21. Wykonano również modernizację sieci do budynków od 25A do 29A. Inwestycję zakończono całkowitym odtworzeniem terenu.

     2         3

 

1